Cell pin 18650 Samsung 35E 3500mah-8A (Li-ion 3.7V)

90,000.00

Cell pin 18650 Samsung 20RM 2000mAh-22A

70,000.00

Cell pin 18650 SAMSUNG INR18650-25R Li-ion 3.7V 2500mah – Xả 20A

65,000.00

Cell pin 18650 Lishen 2000mah-10C-20A (Li-ion 3.7V)

30,000.00

Cell pin 18650 Samsung 20RM 2000mah-22A (Li-ion 3.7)

70,000.00

Cell pin 18650 SONY VTC6 Li-ion 3.7V 3000mah – Xả 30A

140,000.00

Cell pin 26650 HLY Li-ion 3.7V 5000mah 5C – Xả 25A

80,000.00

Cell pin 18650 LISHEN Li-ion 3.7V 2500mah 10C – Xả 25A

40,000.00

Pin Sắt 32140 3.2V LiFePo4 15AH 2C

140,000.00

Cell pin tháo khối 21700 SAMSUNG INR21700-40T (Li-ion 3.7V)

60,000.00

Cell Pin 18650 Lishen 2500mah-5C-10A (Li-ion 3.7V)

35,000.00